Logo_template
START OM HEMSIDOR BAKGRUND CV IN YOUR FACE KONTAKT

In Your Face, om Facebook

Även om andra sociala medier har ökat, speciellt bland yngre, är Facebook idag den dominerande plattformen när det gäller kommunikation och information. Men hur plattformen är uppbyggd och hur den drivs ifrågasätts sällan. Facebook´s devis "Facebook's mission is to give people the power to build community and bring the world closer together."
(Facebooks uppdrag är att ge människor kraften att bygga gemenskap och föra världen närmare varandra)
Det låter tjusigt, men det är långt ifrån hela sanningen.

Företagets övergripande mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt och det kommer före allt annat. Facebook är ju gratis för användarna men är helt annonsdrivet. Det är annonsörerna som betalar allt. Det primära målet är alltså att få så många som möjligt att tillbringa så mycket tid på plattformen som möjligt, till varje pris, för att finansiärerna ska få valuta för sina pengar. Facebook används inte bara av privatpersoner utan också av media, företag, myndigheter och många mer eller mindre seriösa verksamheter. Det säger sig självt att ett sådant upplägg helt oreglerat får konsekvenser för demokratin.

Våra politiker och lagstiftare verkar helt ointresserade av detta faktum. Därför vill vi få igång en debatt om detta och har bildat Facebookgruppen In Your Face .Välkommen dit och gör din röst hörd!

In Your Face